Historik för Kruukka, Allan (M)
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2017-09-26 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
(RS) Referensgrupp för framtagande av miljöprogram 2019-2022 led 2017-04-25 - 2018-06-30
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2016-01-01 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2016-04-27 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-11-23 - 2016-04-26
Förvaltningsrätt, Fastighetstaxeringsmål (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2014-11-19 - 2015-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag