Historik för Rosenkvist, Tommy (M)
Fastighets- och servicenämnden ers 2017-06-20 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2018-03-27 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-03-26
Patientnämnden ers 2015-01-01 - 2017-06-20
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag