Historik för Rosendahl, Sven (KD)
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
Föreningen Nordens Institut, Biskops-Arnö ers 2015-02-11 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2015-02-11

     Nuvarande politiska uppdrag