Historik för Dalved, Britta (V)
Patientnämnden ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Skattenämnden vid Fastighetstaxeringskontoret led 2015-01-01 - 2016-03-01

     Nuvarande politiska uppdrag