Historik för Drott, Carl Johan (M)
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-05-19 - 2018-10-14
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2017-05-18
Sjukhusstyrelsen ers 2015-12-01 - 2017-04-27
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2015-09-30 - 2015-12-31
Kulturnämnden ers 2015-01-01 - 2015-09-30
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2015-02-11

     Nuvarande politiska uppdrag