Historik för Norstedt, Per (C)
(RS) Stiftelsen Musik i Uppland led 2015-01-01 - 2018-12-31
Fastighets- och servicenämnden led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
(RS) Referensgrupp för framtagande av miljöprogram 2019-2022 led 2017-03-21 - 2018-06-30
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag