Historik för Gunnar, Britt-Louise (S)
Fastighets- och servicenämnden led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ers 2018-07-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2015-10-19 - 2016-12-31
Produktionsstyrelsen ers 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2015-10-18

     Nuvarande politiska uppdrag