Historik för De Afonseca, Fredric (S)
Beredningen för barn och unga led 2015-11-23 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen ers 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag