Historik för Milton, Pia (S)
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2015-11-23 - 2018-12-31
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor led 2017-04-27 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag