Historik för Waldau, Viktor (V)
(RS) Rådet för delaktighet led 2016-12-06 - 2018-12-31
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor 1:e v ordf 2016-11-30 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen ers 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2015-01-01 - 2016-11-29
Produktionsstyrelsen ers 2015-01-01 - 2015-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag