Historik för Tahir, Mohammed (MP)
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration ordf 2015-12-31 - 2018-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2014-11-19

     Nuvarande politiska uppdrag