Historik för Erlandsson, Claes (M)
(RS) Stiftelsen Upplandsmuseet ers 2017-04-25 - 2018-12-31
Kulturnämnden led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor led 2017-11-29 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2015-10-19 - 2016-12-31
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Förvaltningsrätt, Fastighetstaxeringsmål (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2015-10-18

     Nuvarande politiska uppdrag