Historik för Jansson, Emilie (S)
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 1:e v ordf 2015-12-31 - 2017-09-27
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor led 2016-12-01 - 2017-04-27
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2015-12-04 - 2016-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2015-01-01 - 2016-03-01
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2015-12-03

     Nuvarande politiska uppdrag