Historik för Spjuth, Jonatan (M)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Patientnämnden led 2015-01-01 - 2017-04-27

     Nuvarande politiska uppdrag