Historik för Svahn, Johnny (S)
(KN) AU ordf 2015-01-28 - 2018-12-31
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2017-11-28 - 2018-12-31
Kulturnämnden ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2014-11-19 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-01-01 - 2016-12-31
(LS) LS Personalutskott ordf 2016-01-19 - 2016-10-01
(LS) LS Personalutskott ordf 2015-09-01 - 2015-12-31
(LS) LS Personalutskott v ordf 2015-01-01 - 2015-08-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2011-11-28 - 2014-12-31
(LS) Stiftelsen Upplandsmuseet ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen led 2011-01-01 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2011-01-01 - 2014-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2007-04-23 - 2010-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2004-07-01 - 2010-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration 2:e v ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsstyrelsen led 2009-06-15 - 2010-11-14
Landstingsstyrelsen ers 2007-11-20 - 2009-06-14
Kulturnämnden ordf 2003-01-01 - 2006-12-31
Mälardalsrådet ers 1999-04-19 - 2006-12-31
Stiftelsen Leufsta led 2003-01-01 - 2006-12-31
C-framåt Uppsala län ers 2003-01-01 - 2004-06-30
Kultur- och Utbildningsnämnd ordf 1999-01-01 - 2002-12-31
Regionala nämnden led 1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Leufsta ombst 2001-02-12 - 2002-12-31
Stiftelsen Leufsta ers 1999-01-01 - 2001-02-12
Kommitté för regionala frågor led 1997-09-22 - 1998-12-31
Kultur- och Utbildningsnämnd led 1998-01-01 - 1998-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1994-11-01 - 1998-10-31
Kultur- och folkbildningsnämnden 1:e v ordf 1997-09-22 - 1997-12-31
Utbildningsnämnden 1:e v ordf 1995-01-01 - 1997-12-31
Kommitté för regionala frågor ers 1996-11-19 - 1997-09-22
Kultur- och folkbildningsnämnden led 1995-11-22 - 1997-09-22

     Nuvarande politiska uppdrag