Historik för Lamberg, Pontus (KD)
Fastighets- och servicenämnden led 2015-12-01 - 2018-12-31
(RS) Referensgrupp för framtagande av miljöprogram 2019-2022 led 2017-04-25 - 2018-06-30
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2015-01-01 - 2015-11-23

     Nuvarande politiska uppdrag