Historik för Söderblom, Anna-Lena (M)
Kollektivtrafiknämnd ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2016-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2011-06-20 - 2014-12-31
Kulturnämnden led 2005-11-21 - 2006-12-31
Valberedningen ers 2002-11-01 - 2006-11-12
Landstingsfullmäktige o ersättare 2:e v ordf 2002-11-01 - 2006-10-31
Presidium, Landstingsfullmäktiges 2:e v ordf 2002-11-18 - 2006-10-31
HSN i Norduppland ers 1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Leufsta ers 1999-01-01 - 2002-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1998-11-01 - 2002-10-31
HSN i Norduppland ers 1995-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Leufsta ers 1998-01-01 - 1998-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1994-11-01 - 1998-10-31
Stiftelsen Leufsta ers 1997-01-01 - 1997-12-31
Stiftelsen Leufsta, styrelsen, ombud ers 1995-01-01 - 1996-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag