Historik för Sorri-Hongslo, Maini (MP)
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 2015-01-01 - 2018-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag