Historik för Karlsson, Jonas (S)
Sjukhusstyrelsen led 2017-02-15 - 2018-12-31
Hovrätt, Svea näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Förvaltningsrätt (tidigare Länsrätt) näm 2015-01-01 - 2015-02-11

     Nuvarande politiska uppdrag