Historik för Norén, Lisa (S)
Kollektivtrafiknämnd led 2015-01-01 - 2018-12-31
Trafiksäkerhetsförbund, Uppsala läns led 2016-09-21 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2015-12-04 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag