Historik för Malmström, Rickard (MP)
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor led 2016-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2017-12-01
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2016-11-21 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag