Historik för Öberg, Annika (S)
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration led 2018-02-14 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-12-18 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag