Historik för Wistrand, Silva (S)
Kammarrätt näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2004-07-01 - 2014-12-31
Stiftelsen Leufsta led 2007-11-20 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen led 2010-11-15 - 2014-11-19
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2014-10-14
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2007-04-23 - 2010-12-31
Kulturnämnden 2:e v ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
Mälardalsrådet led 1999-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum ers 2003-02-10 - 2006-12-31
Landstingsstyrelsen led 1998-11-17 - 2006-11-13
C-framåt Uppsala län led 2003-01-01 - 2004-06-30
AER (Assembly of European Regions) led 1999-01-01 - 2002-12-31
Regionala nämnden 1:e v ordf 1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Leufsta ombst 1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Upplandsmuseet, styrelsen, revisor ordf 1999-01-01 - 2002-12-31
HSN i Uppsala ordf 1995-01-01 - 1998-12-31
Kommitté för regionala frågor led 1996-11-19 - 1998-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för ers 1996-06-10 - 1998-11-16
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1994-11-01 - 1998-10-31
Kommitté för regionala frågor ers 1995-01-01 - 1996-11-19
Upplandsstiftelsen, stämman för ers 1995-11-22 - 1995-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag