Historik för Book, Peter (M)
Kollektivtrafiknämnd led 2016-04-27 - 2018-12-31
Kostnämnd led 2015-09-30 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2015-12-04 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag