Historik för Öberg, Marie (S)
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
Patientnämnden 1:e v ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-12-31
Kulturnämnden led 2003-01-01 - 2010-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2008-02-11 - 2010-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2007-01-01 - 2010-04-01
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2010-02-26
Mälardalsrådet ers 1999-04-19 - 2006-12-31
Stiftelsen Leufsta ers 2006-02-16 - 2006-12-31
Landstingsstyrelsen led 2002-11-19 - 2005-09-19
Regionförbundet Uppsala län led 2004-07-01 - 2005-09-19
C-framåt Uppsala län led 2003-01-01 - 2004-06-30
ALMI Företagspartner UppsalaAB, Styr led 1999-04-15 - 2002-12-31
Kultur- och Utbildningsnämnd led 1999-01-01 - 2002-12-31
Regionala nämnden ers 1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Leufsta ers 2001-02-12 - 2002-12-31
Kultur- och Utbildningsnämnd 1:e v ordf 1998-01-01 - 1998-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1998-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Leufsta pe 1998-01-01 - 1998-12-31
Landstingsstyrelsen ers 1995-01-01 - 1998-11-16
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1994-11-01 - 1998-10-31
Kultur- och folkbildningsnämnden ordf 1997-09-22 - 1997-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1995-01-01 - 1997-12-31
Stiftelsen Leufsta pe 1997-01-01 - 1997-12-31
Kultur- och folkbildningsnämnden 1:e v ordf 1995-01-01 - 1997-09-22
Stiftelsen Leufsta, styrelsen, ombud pe 1995-01-01 - 1996-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag