Historik för Vakant, (M)
(RS) Politiska styrgrupper för närvård led 2019-01-01 - 2019-03-25
Kollektivtrafiknämnd ers 2016-02-09 - 2018-12-31
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor led 2018-10-01 - 2018-12-31
Landstingsstyrelsen led 2016-10-06 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2016-04-27 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag