Historik för Öhlmér, Kajsa (C)
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration led 2017-04-27 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2016-02-29 - 2016-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag