Historik för Schill, Lene (MP)
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2017-06-30 - 2018-12-31
Beredningen för barn och unga led 2016-09-21 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ers 2017-06-30 - 2018-11-28

     Nuvarande politiska uppdrag