Historik för Medefjord, Jean-Pascal (KD)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-03-07 - 2018-10-14

     Nuvarande politiska uppdrag