Historik för Stadell, Ylva (S)
(SHS) AU led 2018-12-12 - 2019-02-25
Sjukhusstyrelsen led 2019-01-01 - 2019-02-20
Sjukhusstyrelsen ers 2018-04-25 - 2018-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag