Historik för Alm, Inga (C)
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor 2:e v ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-12-31
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU led 2011-01-01 - 2014-12-31
(HSS) Politisk styrgrupp för hjälpmedelspolicy led 2012-04-23 - 2014-12-31
(HSS) Politisk styrgrupp för närvård i Östhammar ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2006-11-13 - 2014-12-31
Länsdelsberedning norra ordf 2007-01-01 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2014-10-14
(HSS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp ers 2007-01-01 - 2010-12-31
Länsdelsberedning Norduppland 2:e v ordf 2003-01-01 - 2006-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2003-01-01 - 2006-11-12
HSN i Norduppland led 1999-01-01 - 2002-12-31
HSN i Norduppland led 1995-01-01 - 1998-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1994-11-01 - 1998-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag