Historik för Bäckström, Anders (M)
Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor led 2016-01-01 - 2018-12-31
Patientnämnden 2:e v ordf 2017-04-27 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2015-10-19 - 2016-12-31
Kammarrätt näm 2007-01-01 - 2015-12-31
Länsdelsberedning norra led 2011-01-01 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2014-10-14
Medicinsk programberedning led 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2009-04-01 - 2010-10-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1998-11-01 - 2009-03-31
Länsdelsberedning Norduppland led 2003-01-01 - 2006-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb ers 2002-12-12 - 2006-11-30
Styrelsen för habilitering, tandvård o primärvård led 2001-06-30 - 2002-12-31
Styrelsen för habilitering, tandvård o primärvård ers 1999-01-01 - 2001-06-30
Skattenämnd vid skattekontoret i Tierp led 1997-06-09 - 1998-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Tierp led 1998-01-01 - 1998-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1994-11-01 - 1998-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag