Historik för Widén-Berggren, Margareta (S)
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor ers 2016-12-01 - 2018-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2011-06-20 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1998-11-01 - 2001-04-17
HSN i Norduppland ers 1995-01-01 - 1998-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1994-11-01 - 1998-10-31
Kommitté för miljö o folkhälsa led 1995-11-22 - 1996-11-19

     Nuvarande politiska uppdrag