Historik för Forsell, Annika (MP)
(KN) AU pe 2016-05-11 - 2018-12-31
(RS) personalutskott led 2016-01-19 - 2018-12-31
Kostnämnd v ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kulturnämnden led 2016-05-01 - 2018-12-31
Samordningsförbundet led 2017-01-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2004-05-11 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2014-11-19 - 2016-12-31
(LS) LS Personalutskott v ordf 2015-09-01 - 2015-12-31
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 1:e v ordf 2015-01-01 - 2015-12-31
(LS) LS Personalutskott led 2015-01-01 - 2015-08-31
Kulturnämnden 2:e v ordf 2014-02-04 - 2014-12-31
Mälardalsrådet ers 2011-04-11 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen led 2011-01-01 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen ers 2010-11-01 - 2014-10-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp II) jur 1999-01-01 - 2010-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2007-01-01 - 2010-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2010-11-15 - 2010-12-06
Patientnämnden 1:e v ordf 2003-01-01 - 2006-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2004-04-19 - 2006-12-31
Landstingsstyrelsen led 2004-04-19 - 2006-11-13
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2002-11-01 - 2004-05-11
Landstingsstyrelsen ers 2002-11-19 - 2004-04-19
HSN i Enköping/Håbo led 2000-04-12 - 2002-12-31
Länsrätt näm 1999-01-01 - 2002-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1999-04-15 - 2002-10-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp II) jur 1998-01-01 - 1998-12-31
Länsrätt näm 1995-01-01 - 1998-12-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp II) jur 1995-04-18 - 1997-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag