Historik för Hedquist, Lennart (M)
Sjukhusstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
Presidium, Landstingsfullmäktiges ordf 2006-11-13 - 2014-10-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ordf 2006-11-01 - 2010-10-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2006-10-31
Akademiska sjukhuset, styrelsen led 1999-01-01 - 2002-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 1999-01-01 - 2002-12-31
Valberedningen ers 1998-11-16 - 2002-10-31
Länsstyrelsens styrelse led 1998-01-01 - 1998-12-31
Länsstyrelsens lekmannastyrelse led 1995-01-01 - 1997-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag