Historik för Ahlstedt, Fredrik (M)
(RS) MÄLAB ers 2015-03-03 - 2018-12-31
(LS) MÄLAB ers 2013-05-01 - 2014-12-31
Kollektivtrafiknämnd 1:e v ordf 2011-06-20 - 2014-12-31
Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik AB led 2012-02-15 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2004-07-01 - 2006-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2006-10-31
Landstingsstyrelsen ers 2003-01-01 - 2005-04-18
Regionalt utskott led 2003-01-01 - 2005-02-14
C-framåt Uppsala län led 2003-01-01 - 2004-06-30
Landstingsstyrelsen led 1998-11-17 - 2002-12-31
Regionala nämnden led 1999-01-01 - 2002-12-31
Länsstyrelsens styrelse led 1999-01-01 - 2002-01-01
Länsstyrelsens styrelse ers 1998-01-01 - 1998-12-31
Länsstyrelsens lekmannastyrelse ers 1995-01-01 - 1997-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag