Historik för Hultquist, Ove (C)
(KN) AU pe 2015-01-28 - 2018-12-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 1999-01-01 - 2018-12-31
Kulturnämnden led 2015-01-01 - 2018-12-31
Valberedningen ers 2014-11-19 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2010-11-01 - 2016-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2011-10-31 - 2014-12-31
Kulturnämnden ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen ers 1998-11-16 - 2014-10-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2007-04-23 - 2010-12-31
Mälardalsrådet ers 2007-06-11 - 2010-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2004-07-01 - 2010-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration 1:e v ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2003-01-01 - 2010-11-14
Landstingsfullmäktige o ersättare 1:e v ordf 2006-11-01 - 2010-10-31
Presidium, Landstingsfullmäktiges 1:e v ordf 2006-11-13 - 2010-10-31
Medicinsk programberedning led 2005-09-19 - 2006-12-31
Regionalt utskott led 2003-01-01 - 2006-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2006-10-31
C-framåt Uppsala län led 2003-01-01 - 2004-06-30
Regionala nämnden led 1999-01-01 - 2002-12-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 1998-01-01 - 1998-12-31
Kommitté för regionala frågor 2:e v ordf 1995-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum ers 1995-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Musik i Uppland led 1997-11-18 - 1998-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1994-11-01 - 1998-10-31
Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1) jur 1994-01-01 - 1997-12-31
Akademiska sjukhuset led 1992-01-01 - 1994-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare 1:e v ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Presidium 1:e v ordf 1992-01-01 - 1994-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag