Historik för Skytt, Lars (S)
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor ers 2016-12-01 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen ers 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Hovrätt, Svea näm 2015-01-01 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen ers 2015-09-30 - 2015-12-31
Länsstyrelsens styrelse ers 1999-01-01 - 2002-12-31
Polisstyrelsen för Tierps polisdistrikt pe 1995-01-01 - 1997-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag