Historik för Hällström, Leif (L)
Patientnämnden ers 2015-09-30 - 2018-12-31
Förvaltningsrätt, Fastighetstaxeringsmål (tidigare Länsrätt) näm 2011-01-01 - 2015-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2013-02-05 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-01-27 - 2006-10-31
Fastighetsdomstol näm 1995-01-01 - 1998-12-31
Länsstyrelsens styrelse led 1998-01-01 - 1998-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb 1996-06-10 - 1998-11-16
Länsstyrelsens lekmannastyrelse led 1995-01-01 - 1997-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb 1995-01-01 - 1995-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1992-01-01 - 1994-12-31
Landstingsråd led 1992-01-01 - 1994-12-31
Landstingsstyrelsen 1:e v ordf 1992-01-01 - 1994-12-31
Valberedningen led 1992-01-01 - 1994-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag