Historik för Bergqvist, Sören (V)
(RS) Pensionärsråd led 2011-01-01 - 2018-12-31
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor ers 2016-12-01 - 2018-12-31
Regionråd Regråd 2017-01-01 - 2018-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2007-01-01 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Valberedningen led 2014-11-19 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2002-11-01 - 2016-12-31
Landstingsråd råd 2015-01-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2006-11-13 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2004-07-01 - 2016-12-31
(LS) AU LS led 2014-11-24 - 2016-01-01
(PS) Produktionsstyrelsen AU ordf 2015-01-20 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen led 2015-10-01 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen ordf 2015-01-01 - 2015-09-30
(LS) LS Personalutskott ordf 2015-01-01 - 2015-09-01
Mälardalsrådet led 2011-04-11 - 2014-12-31
Oppositionsråd opråd 2007-01-01 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen 2:e v ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
Samordningsförbundet ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen led 2002-11-01 - 2014-10-31
(LS) Fastighetskommittén led 2007-01-01 - 2010-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2007-04-23 - 2010-12-31
(LS) Samrådsgrupp med privata vårdgivare led 2007-01-01 - 2010-12-31
(LS) Ägarberedning för primärvården och folktandvården led 2007-01-01 - 2010-12-31
Mälardalsrådet led 2007-04-16 - 2010-12-31
Landstingsförbundets kongress, ombud omb 2003-01-01 - 2006-12-31
Landstingsråd råd 2003-01-01 - 2006-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2003-01-01 - 2006-12-31
Landstingsstyrelsen 1:e v ordf 2002-11-19 - 2006-11-12
C-framåt Uppsala län led 2003-01-01 - 2004-06-30
Landstingsstyrelsen ers 2002-06-21 - 2002-12-31
Länsrätt näm 1995-01-01 - 1998-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag