Historik för Wennberg, Börje (S)
(RS) AU RS ordf 2016-01-19 - 2018-12-31
(RS) personalutskott led 2016-01-19 - 2018-12-31
(RS) Samarabetsnämnden i Uppsala Garnison led 2007-01-01 - 2018-12-31
(RS) Samrådsgrupp - Region Uppsala och Region Örebro län led 2016-11-08 - 2018-12-31
(RS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet- Region Uppsala led 2007-01-01 - 2018-12-31
(RS) STUNS led 2017-05-30 - 2018-12-31
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen led 2015-06-01 - 2018-12-31
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionråd Regråd 2017-01-01 - 2018-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2007-01-01 - 2018-12-31
Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro ordf 2018-06-04 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ordf 2017-01-01 - 2018-11-28
Valberedningen ordf 2014-11-19 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2016-12-31
Landstingsråd råd 2015-01-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen ordf 2014-11-19 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2007-01-01 - 2016-12-31
(LS) AU LS ordf 2014-11-24 - 2016-01-01
(LS) ALF-styrelse led 2015-01-01 - 2015-05-31
(HSS) Pensionärsrådet led 2011-01-01 - 2014-12-31
(LS) MÄLAB led 2013-05-01 - 2014-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2011-10-31 - 2014-12-31
(LS) Stiftelsen Akademiska sjukhusets Utvecklingsfond led 2007-01-01 - 2014-12-31
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling ers 2007-01-01 - 2014-12-31
Mälardalsrådet led 2011-01-01 - 2014-12-31
Oppositionsråd opråd 2007-01-01 - 2014-12-31
Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik AB led 2012-02-15 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen 2:e v ordf 2006-11-13 - 2014-11-19
Valberedningen v ordf 2010-11-01 - 2014-10-31
Kollektivtrafiknämnd 2:e v ordf 2011-06-20 - 2014-01-01
(LS) Fastighetskommittén led 2007-01-01 - 2010-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2007-04-23 - 2010-12-31
(LS) Samrådsgrupp med privata vårdgivare led 2007-01-01 - 2010-12-31
(LS) Ägarberedning för Akademiska sjukhuset led 2007-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen led 2006-11-13 - 2010-10-31
Mälardalsrådet led 2007-01-01 - 2007-06-11
Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling led 2006-10-09 - 2006-12-31
Landstingsråd råd 2006-05-01 - 2006-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2006-06-14 - 2006-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2006-02-16 - 2006-11-12
Stiftelsen Musik i Uppland led 1999-01-01 - 2002-12-31
Polisstyrelsen i Uppsala län led 1996-07-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Musik i Uppland led 1995-01-01 - 1998-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag