Historik för Lundberg, Marie-Louise (S)
Fastighets- och servicenämnden led 2017-04-27 - 2018-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Fastighets- och servicenämnden ers 2015-12-01 - 2017-04-26
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-01-01 - 2016-12-31
Skattenämnden vid Fastighetstaxeringskontoret led 2015-01-01 - 2016-03-01
Skattenämnden vid Skattekontoret Uppsala led 2011-07-01 - 2012-01-01
Skattekontor 1 Uppsala led 2009-01-01 - 2011-07-01
Skattekontor 2 Uppsala led 2009-01-01 - 2011-07-01
Regionskattenämnd i Västerås led 2007-01-01 - 2008-12-31
Skattekontoret i Uppsala led 2005-06-01 - 2008-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 2003-01-01 - 2005-05-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1999-09-13 - 2002-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1998-01-01 - 1998-12-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1995-01-01 - 1997-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag