Historik för Sundman, Johan (S)
(FS) AU led 2015-12-18 - 2018-12-31
(KTN) AU ordf 2018-09-18 - 2018-12-31
(RS) Fyrspår, förhandlingsgrupp ordf 2018-06-04 - 2018-12-31
(RS) MÄLAB led 2018-06-20 - 2018-12-31
Fastighets- och servicenämnden 1:e v ordf 2015-12-01 - 2018-12-31
Kollektivtrafiknämnd ordf 2018-06-04 - 2018-12-31
Regionstyrelsen ers 2017-04-27 - 2018-07-01
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2017-05-30 - 2017-11-28
Kollektivtrafiknämnd ers 2015-01-01 - 2017-04-27
Produktionsstyrelsen led 2015-09-30 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen ers 2015-06-16 - 2015-09-29
Pliktverkets inskrivningsnämnd led 2000-01-01 - 2002-12-31
Pliktverkets inskrivningsnämnd led 1995-11-21 - 1999-11-21
Pliktverkets inskrivningsnämnd led 1995-01-01 - 1995-11-20

     Nuvarande politiska uppdrag