Historik för Staland, Cecilia (S)
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Styrelsen för habilitering, tandvård o primärvård ordf 1999-01-01 - 2002-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för ers 1998-11-17 - 2002-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1998-11-01 - 2002-10-31
Kultur- och folkbildningsnämnden led 1995-01-01 - 1997-04-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1995-01-01 - 1997-04-14
Primärvården i länet, styrelsen ers 1995-09-18 - 1997-04-14
Valberedningen ers 1995-01-01 - 1997-04-14
Social- och omsorgsnämnden ers 1995-01-01 - 1995-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 1992-01-01 - 1994-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag