Historik för Freerks, Kristina (C)
(RS) Politiska närvårdsmötena led 2016-01-19 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen ers 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet repr 2015-03-16 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2015-01-01 - 2015-12-31
HSN i Norduppland ers 1999-01-01 - 2002-12-31
Länsrätt näm 1999-01-01 - 2002-12-31
Mälardalsrådet led 2002-04-15 - 2002-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 1998-11-01 - 2002-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag