Historik för Edstav, Johan (MP)
(FS) AU ordf 2017-02-01 - 2018-12-31
Fastighets- och servicenämnden ordf 2016-09-30 - 2018-12-31
Valberedningen led 2014-11-19 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Sjukhusstyrelsen ers 2015-12-01 - 2017-09-27
Regionråd Regråd 2017-01-01 - 2017-02-01
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen led 2015-06-01 - 2017-01-01
Regionstyrelsen 1:e v ordf 2017-01-01 - 2017-01-01
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2015-01-01 - 2017-01-01
(LS) AU LS 1:e v ordf 2016-01-19 - 2016-12-31
(LS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet-Landstinget i Uppsala län led 2015-01-01 - 2016-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2002-11-01 - 2016-12-31
Landstingsråd råd 2015-01-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen 1:e v ordf 2014-11-19 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2004-07-01 - 2016-12-31
(LS) AU LS 1:e v ordf 2014-11-24 - 2016-01-01
(LS) ALF-styrelse led 2015-01-01 - 2015-05-31
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU led 2011-01-01 - 2014-12-31
(HSS) Länshandikappråd led 2007-01-01 - 2014-12-31
(HSS) Politisk styrgrupp för hjälpmedelspolicy led 2012-04-23 - 2014-12-31
(HSS) Samordningsgruppen. Nätverket Hälsa och Demokrati ers 2011-01-01 - 2014-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2011-10-31 - 2014-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2011-01-01 - 2014-12-31
Kostnämnd ers 2009-06-15 - 2014-12-31
Mälardalsrådet led 2011-04-11 - 2014-12-31
Oppositionsråd opråd 2007-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen led 2002-11-01 - 2014-10-31
Landstingsstyrelsen led 2006-11-13 - 2011-01-01
(LS) Fastighetskommittén 2:e v ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2007-04-23 - 2010-12-31
(LS) Samrådsgrupp med privata vårdgivare led 2007-01-01 - 2010-12-31
Mälardalsrådet led 2007-04-16 - 2010-12-31
Landstingsförbundets kongress, ombud omb ers 2003-01-01 - 2006-12-31
Landstingsråd råd 2003-01-01 - 2006-12-31
Mälardalsrådet led 2003-04-22 - 2006-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb ers 2002-12-12 - 2006-11-30
Hälso- och sjukvårdsstyrelse 1:e v ordf 2003-01-01 - 2006-11-12
C-framåt Uppsala län led 2003-01-01 - 2004-06-30
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 1999-01-01 - 2002-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för ers 1998-11-17 - 2002-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag