Historik för Lundström, Jenny (MP)
(KTN) AU 1:e v ordf 2016-08-01 - 2018-12-31
(RS) AU RS 1:e v ordf 2018-05-01 - 2018-12-31
(RS) Fyrspår, förhandlingsgrupp led 2017-12-19 - 2018-12-31
(RS) MÄLAB ers 2016-09-30 - 2018-12-31
(RS) Stockholmsregionens Europaförening led 2017-04-25 - 2018-12-31
(RUN) AU ordf 2016-12-01 - 2018-12-31
Kollektivtrafiknämnd 1:e v ordf 2016-08-01 - 2018-12-31
Regional utvecklingsnämnd för regionala utvecklingsfrågor ordf 2016-12-01 - 2018-12-31
Regionråd Regråd 2017-01-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen 1:e v ordf 2018-05-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
(RS) Referensgrupp för framtagande av miljöprogram 2019-2022 led 2017-03-01 - 2018-06-30
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-04-30
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Landstingsråd råd 2016-08-01 - 2016-12-31
Presidium, Landstingsfullmäktiges 1:e v ordf 2014-11-19 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2015-01-01 - 2016-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2016-03-01 - 2016-07-31
Kollektivtrafiknämnd ers 2012-06-19 - 2016-02-29
(LS) Viltförvaltningsdelegationen ers 2014-01-01 - 2014-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb 2002-12-12 - 2006-11-30
Mälardalsrådet ers 1999-04-19 - 2002-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag