Historik för Klomp, Anna-Karin (KD)
(RS) AER, Assembly of European Regions led 2017-05-30 - 2018-12-31
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott 2:e v ordf 2016-05-16 - 2018-12-31
(VS) AU led 2015-12-14 - 2018-12-31
Ambulansdirigeringsnämnd led 2015-03-01 - 2018-12-31
Bror Hjerpstedts stiftelse led 2008-06-16 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Svensk luftambulans ers 2016-01-01 - 2018-12-31
Oppositionsråd opråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen 2:e v ordf 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Valberedningen led 2014-11-19 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2002-11-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2015-11-23 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-01-01 - 2016-12-31
(LS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2016-01-19 - 2016-05-15
(LS) LS FoUU-utskott led 2015-01-01 - 2015-12-31
(PS) Produktionsstyrelsen AU led 2015-01-20 - 2015-12-31
Produktionsstyrelsen 2:e v ordf 2015-01-01 - 2015-12-31
Landstingsstyrelsen ers 2014-11-19 - 2015-11-22
Mälardalsrådet ers 2015-04-29 - 2015-11-22
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU ordf 2012-05-01 - 2014-12-31
(HSS) Pensionärsrådet ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
(HSS) Politisk styrgrupp för hjälpmedelspolicy led 2012-04-23 - 2014-12-31
(HSS) Samordningsgruppen. Nätverket Hälsa och Demokrati led 2011-01-01 - 2014-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ordf 2012-05-01 - 2014-12-31
Landstingsråd råd 2007-01-01 - 2014-12-31
Mälardalsrådet led 2011-04-11 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2011-01-01 - 2014-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2013-02-05 - 2014-12-31
Valberedningen led 2005-02-14 - 2014-10-31
Stiftelsen Leufsta ers 2007-01-01 - 2013-04-24
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2011-01-01 - 2013-02-04
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2011-08-01 - 2012-04-30
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ordf 2011-01-01 - 2011-07-31
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU ordf 2011-01-01 - 2011-05-23
Mälardalsrådet pe 2011-01-01 - 2011-04-10
(HSS) Länshandikappråd ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
(HSS) Samverkansgrupper kommun-landsting repr 2007-01-01 - 2010-12-31
(LS) Samrådsgrupp med privata vårdgivare led 2007-01-01 - 2010-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse 1:e v ordf 2006-11-13 - 2010-12-31
Medicinsk programberedning ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2007-01-01 - 2010-12-31
Medicinsk programberedning 2:e v ordf 2003-01-01 - 2006-12-31
Mälardalsrådet ers 2003-04-22 - 2006-12-31
Oppositionsråd opråd 2005-01-01 - 2006-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2005-01-01 - 2006-11-12
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2003-01-01 - 2004-09-20
Styrelsen för habilitering, tandvård o primärvård v ordf 2001-03-01 - 2002-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag