Historik för Rendel, Johan (M)
Samordningsförbundet ers 2018-02-14 - 2018-12-31
Övervakningsnämnden i Uppsala län led 2011-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
(LS) Viltförvaltningsdelegationen ers 2014-01-01 - 2014-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2005-06-13 - 2014-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2014-10-14
Kulturnämnden led 2007-01-01 - 2010-12-31
Övervakningsnämnden i Uppsala län ers 2007-02-12 - 2010-12-31
Regionskattenämnd i Västerås led 2003-01-01 - 2006-12-31
Skattekontoret i Uppsala led 2005-06-01 - 2006-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2002-12-18 - 2006-10-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2004-09-20 - 2005-06-12
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 2003-01-01 - 2005-05-31
Skattenämnd vid skattekontoret i Uppsala led 2002-04-15 - 2002-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag