Historik för Legnerfält, Lars-Olof (C)
(RS) Stiftelsen Upplandsmuseet led 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2010-11-01 - 2016-12-31
(LS) Stiftelsen Upplandsmuseet ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
(LS) Viltförvaltningsdelegationen led 2010-02-01 - 2014-12-31
Föreningen Nordens Institut, Biskops-Arnö ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Förvaltningsrätt, Fastighetstaxeringsmål (tidigare Länsrätt) näm 2011-01-01 - 2014-12-31
Föreningen Nordens Institut, Biskops-Arnö led 2007-01-01 - 2010-12-31
Kulturnämnden 1:e v ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2002-11-01 - 2010-10-31
Länsrätt, Fastighetstaxeringsmål näm 2002-11-19 - 2007-06-30
Kulturnämnden led 2003-01-01 - 2006-12-31
Upplandsstiftelsen, stämman för omb 2002-12-12 - 2006-11-30

     Nuvarande politiska uppdrag